Tera Mai Reiki

 

Het was rond 1939 dat de Amerikaans-Japanse Hawayo Takate, als eerste vrouw, de Reiki-Master inwijding ontving. Zij introduceerde Reiki in de Verenigde Staten. Hoewel mevrouw Takata was geïnitieerd in Reiki, kreeg ze niet alle kennis en symbolen. Tot voor kort was dit ook niet bekend. De OPGEVAREN MEESTERS VAN DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP hebben de ontbrekende symbolen en de kennis daarover in 1991 doorgegeven aan Kathleen Milner. Het zijn symbolen waar een zeer krachtige energie van uitgaat en waar de mensheid 60 jaar geleden nog niet klaar voor was. Dit is de Tera Mai Reiki.

 

De basis van Tera Mai Reiki blijft het oorspronkelijke door Dr. Usui herontdekte Reiki systeem. Het kan gezien worden als een versterking en uitbreiding van de tot nu toe gebruikte vorm van Reiki. Dit wil absoluut niet zeggen dat iedereen nu over moet gaan op het gebruik van Tera Mai Reiki. De Reiki zoals tot 1991 doorgegeven, zal voor de meeste mensen krachtig genoeg zijn. Voor sommige bestaat de behoefte om wel met de versterkte energie te werken. Sinds 1995 bestaat de mogelijkheid om in de Tera Mai Reiki (her)ingewijd te worden. De naam Tera Mai Reiki is wereldwijd als beschermde handelsnaam voor deze methode van healing gedeponeerd.

 

Van nature is iedereen in staat om deze energie (die het zelfhelend vermogen in werking zet) op te vangen. Door alle dingen die we in het leven mee maken zijn deze kanalen "dichtgeslibt". Om met Reiki te kunnen werken moet je zelf een Reiki kanaal zijn. Een Reiki kanaal word je door middel van een cursus/inwijdingen. Zo wordt het kanaal geopend waardoor de energie opgevangen kan worden en door middel van handoplegging doorgegeven wordt.

 

Een Reiki inwijding is een geschenk voor het leven omdat dit kanaal het verdere leven open blijft. (indien regelmatig beoefend) Door een inwijding vindt er een grote zuiveringsfase plaats. Deze duurt 3 weken en reinigt u zowel lichamelijk als geestelijk. (oud zeer opruimen)