Drukpunten Healing

 

Het lichaam spreekt de taal van de innerlijke mens. Alles wat je in de loop van je leven hebt meegemaakt is vastgelegd in de structuren die nu de vorm van je lichaam bepalen. Het is daardoor het complete levensboek van jouw mens-zijn tot nu toe. Het lichaam 'spreekt" niet in gebeurtenissen of in feiten: het spreekt in gevoelens en het beschikt over een groot arsenaal aan mogelijkheden om die gevoelens naar buiten toe kenbaar te maken.

 

Hoezeer je jouw eigen mens-zijn ook zou willen verbergen: je zorg er zelf wel voor dat je een open boek bent voor wie lezen wil. Als therapeut zal je dan ook in staat moeten zijn om achter het uiterlijk van de mens te kijken; om met het probleem achter het probleem te werken. Je eigen leven en lichaam is dan de spiegel die ter beschikking staat.

 

Over het hele lichaam zijn drukpunten aanwezig. Deze drukpunten staan in verbinding met delen van je lichaam, organen en je emotionele lichaam. De therapeut stimuleert het fysieke en emotionele lichaam door deze drukpunten aan te raken en eventueel druk uit te oefenen. Zo wordt het lichaam weer in balans gebracht.